Typ Data Tytuł
Artykuł 01.10.2013 Przetarg nieograniczony na: Budowę sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski II etap” Szczegóły
Artykuł 30.09.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Szczegóły
Artykuł 27.09.2013 od 16 maja 2013 r. do 18 września 2013 r. Szczegóły
Artykuł 19.09.2013 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku Szczegóły
Artykuł 19.09.2013 w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 17.09.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 13.09.2013 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Prac Komisji Mieszkaniowej. Szczegóły
Artykuł 06.09.2013 Informacje, zaproszenia Szczegóły
Artykuł 06.09.2013 w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim w dniu 24 września 2013 roku. Szczegóły
Artykuł 05.09.2013 w sprawie powołania Komisji d/s przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna. Szczegóły