Typ Data Tytuł
Artykuł 04.01.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia II/116/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 października 2010 r. w sprawie ochrony danych osobowych i powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 Zarządzenia – 2013 Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski na czas wojny. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 W sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na komputerach przenośnych. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. zarządzania kryzysowego. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie powołania komisji do dokonania dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone” i „poufne”. Szczegóły