Typ Data Tytuł
Artykuł 29.07.2013 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka Szkolna”. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Instalacja i montaż systemu automatycznego wykrywania i gaszenia pożaru (SUG) oraz systemu kontroli dostępu w serwerowni, w ramach projektu: „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego”. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim.” Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, zarządzonych na dzień 8 września 2013 roku. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 19 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/100/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr III/99/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. Szczegóły