Typ Data Tytuł
Artykuł 05.12.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/148/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń będących w użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 05.12.2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. Szczegóły
Artykuł 05.12.2012 w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Toruńskiej 82a/9 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 05.12.2012 w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013 – 2034 Szczegóły
Artykuł 05.12.2012 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 05.12.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 03.12.2012 Stowarzyszenie „Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego” Szczegóły
Artykuł 30.11.2012 Budżet na 2013 i WPF na lata 2013 – 2024 Szczegóły
Artykuł 12.11.2012 w sprawie zasad opracowania „Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta i gminy Solec Kujawski w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Szczegóły
Artykuł 09.11.2012 w sprawie powołania Komisji przetargowej. Szczegóły