Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 03.07.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 03.07.2013 w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na komputerach przenośnych. Szczegóły
Artykuł 03.07.2013 w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Szczegóły
Artykuł 02.07.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 02.07.2013 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 28.06.2013 Publicznie dostępny wykaz danych Szczegóły
Artykuł 27.06.2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 27.06.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany w cenniku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim wprowadzonego Zarządzeniem nr III/173/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2012 r. Szczegóły
Artykuł 27.06.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zarządzanie projektem w oparciu o procedury określające tryb i zasady funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt pn.” Rekultywacja terenów przemysłowych po P.P Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”. Szczegóły