Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2012 od 23 czerwca 2011 r. do 23 września 2011 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 DECYZJE, OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA STAROSTY BYDGOSKIEGO Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Informacja o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenów w rejonie skrzyżowania ulicy Leśnej i linii kolejowej Bydgoszcz-Toruń Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana Uchwały Nr XII/92/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 listopada 1999 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana Uchwały Nr VI/49/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 1999 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zab. mieszkaniowej i usług rzem. ul. Średnia, Solec Kuj. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana Uchwały Nr XXXIV/189/97 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 1997 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP terenu położonego przy ulicy Powstańców Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP terenu położonego w rejonie ulic: Garbary, Powstańców i Średnia w Solcu Kujawskim Szczegóły