Typ Data Tytuł
Artykuł 24.05.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 24.05.2013 Informacja z wykonania w 2012 roku Szczegóły
Artykuł 23.05.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/53/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+)”. Szczegóły
Artykuł 22.05.2013 w sprawie powołania Rady Muzeum Solca im. Księcia Przemysła na kadencję 2013 – 2017. Szczegóły
Artykuł 22.05.2013 od 18 stycznia 2013 r. do 15 maja 2013 r. Szczegóły
Artykuł 21.05.2013 Konsultacje społeczne Szczegóły
Artykuł 20.05.2013 w spawie zmiany Zarządzenia Nr III/53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. Szczegóły
Artykuł 14.05.2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację z siedzibą przy ul. Słowackiego 4 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 14.05.2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr II/55/2009 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Solca im. Księcia Przemysła. Szczegóły
Artykuł 07.05.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz inwentaryzacji budynków i lokali położonych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski” Szczegóły