Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2012 MPZP terenu położonego przy ulicy Wiejskiej w Solcu Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP terenu położonego przy ulicy Nadbornej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP terenu położonego przy ulicy Łąkowej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 WYBORY Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym (Otorowo, gm. Solec Kujawski) Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budowa linii kablowej nn 0,4 kV (Solec Kujawski, ul.Piaskowa-Średnia) Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Kluby radnych RM Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – ogłoszenia Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Sprawozdania merytoryczno – finansowe Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budowa linii SN-15 kV, linii nN-0,4 kV, złącz kabl –pom. i słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV (Chrośna, gm. Solec Kuj.) Szczegóły