Typ Data Tytuł
Artykuł 07.05.2013 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.05.2013 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.05.2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 30.04.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013 – 2024 Szczegóły
Artykuł 30.04.2013 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 29.04.2013 w sprawie powołania komisji d/s przeprowadzenia likwidacji środków trwałych, środków trwałych w używaniu, wartości niematerialnych i prawnych oraz materiałów. Szczegóły
Artykuł 29.04.2013 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 29.04.2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację z siedzibą przy ul. Słowackiego 4 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 29.04.2013 w sprawie Gminnego Konkursu pn. „Solec Kujawski – miasto gdzie żyją tysiące, a chciałby miliony”. Szczegóły
Artykuł 25.04.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego za zadanie pn. „Roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót instalacyjnych w obiektach, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę” Szczegóły