Typ Data Tytuł
Artykuł 27.09.2012 Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 25.09.2012 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych Szczegóły
Artykuł 19.09.2012 Budowa gazociągu średniego ciśnienia (ul. Wiejska) Szczegóły
Artykuł 31.08.2012 Postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji zrid… Szczegóły
Artykuł 27.08.2012 Zmiana decyzji nr LICP/05/12 z 11 kwietnia 2012r., WIPP-BPP.6733.4.6.2012 Szczegóły
Artykuł 24.08.2012 Stypendium szkolne 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 20.08.2012 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (ul.Nadborna) Szczegóły
Artykuł 31.07.2012 Zwrot podatku akcyzowego Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Komisje Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Uchwały Rady Miejskiej Szczegóły