Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana Uchwały Nr XII/92/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 listopada 1999 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana Uchwały Nr VI/49/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 1999 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zab. mieszkaniowej i usług rzem. ul. Średnia, Solec Kuj. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana Uchwały Nr XXXIV/189/97 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 1997 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP terenu położonego przy ulicy Powstańców Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP terenu położonego w rejonie ulic: Garbary, Powstańców i Średnia w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP terenu położonego przy ulicy Wiejskiej w Solcu Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP terenu położonego przy ulicy Nadbornej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP terenu położonego przy ulicy Łąkowej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 WYBORY Szczegóły