Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2012 Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym (Otorowo, gm. Solec Kujawski) Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budowa linii kablowej nn 0,4 kV (Solec Kujawski, ul.Piaskowa-Średnia) Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Kluby radnych RM Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – ogłoszenia Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Sprawozdania merytoryczno – finansowe Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budowa linii SN-15 kV, linii nN-0,4 kV, złącz kabl –pom. i słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV (Chrośna, gm. Solec Kuj.) Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Nieruchomości – przetargi, rokowania, wykazy Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 od 20 października 2010 r. do 15 marca2011 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Porządek obrad sesji i projekty uchwał Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP terenu położonego w m. Rudy, gmina Solec Kujawski Szczegóły