Typ Data Tytuł
Artykuł 03.12.2012 Stowarzyszenie „Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego” Szczegóły
Artykuł 30.11.2012 Budżet na 2013 i WPF na lata 2013 – 2024 Szczegóły
Artykuł 12.11.2012 w sprawie zasad opracowania „Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta i gminy Solec Kujawski w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Szczegóły
Artykuł 09.11.2012 w sprawie powołania Komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 09.11.2012 w sprawie opracowania planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 09.11.2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034. Szczegóły
Artykuł 09.11.2012 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok Szczegóły
Artykuł 07.11.2012 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Szczegóły
Artykuł 31.10.2012 w sprawie wprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 31.10.2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. realizacji inwestycji. Szczegóły