Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.09.2019 Uchwała Nr XI/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 Uchwała Nr XI/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 Zarządzenie Nr V/149/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 20.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku nr 8 w miejscowości Przyłubie”. Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zaplanowanej na 27 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowywania projektów dokumentów…. Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 13.09.2019 r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 10.09.2019 r., na wniosek Pani Krystyny Mikulskiej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej…. Szczegóły
Akty prawne 16.09.2019 Zarządzenie Nr V/148/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 Zarządzenie Nr V/146/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 12.09.2019 Zarządzenie Nr V/143/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Solca Kujawskiego. Szczegóły
Akty prawne 12.09.2019 Zarządzenie Nr V/145/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyboru projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły