Typ Data Tytuł
Artykuł 19.10.2012 od 23 czerwca 2012 r. do 10 października 2012 roku Szczegóły
Artykuł 19.10.2012 Podział Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze i obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 12.10.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 09.10.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska i wyposażenie terenów zielonych” Szczegóły
Artykuł 08.10.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w ramach projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski” Szczegóły
Artykuł 05.10.2012 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zrid – budowa ciągu dróg powiatowych: Solec Kuj.-Chrośna, Nowa Wieś Wielka – Leszyce – Dąbrowa Mała oraz Solec Kuj. – Nowa Wieś Wielka Szczegóły
Artykuł 03.10.2012 w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Programu Poprawy Bezpieczeństwa w mieście i gminie Solec Kujawski „Bezpieczna Gmina”. Szczegóły
Artykuł 03.10.2012 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 03.10.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 03.10.2012 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły