Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/80/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/79/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Zarządzenie Nr V/138/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30.08.2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 Uchwała Nr X/86/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 Uchwała Nr X/85/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo oraz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratek” na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 Uchwała Nr X/84/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim do Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 29.08.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 28.08.2019 Zarządzenie Nr V/137/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzania doraźnych kontroli podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Szczegóły
Akty prawne 28.08.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.08.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zaprasza do składania ofert na stanowisko – palacz c.o. – konserwator w świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna Szczegóły