Typ Data Tytuł
Artykuł 29.10.2019 Protokół z XII sesji Rady Miejskiej z dnia 24.10.2019 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 6.11.2019 r. o godz. 17.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Tartacznej 25 odbędzie się zebranie z mieszkańcami Osiedla Toruńskie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączami gazu dn 32 PE (szt. 2) do budynków mieszkalnych, ulica Wiejska Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 Uchwała Nr XII/99/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 Uchwała Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego oraz ulicy Lipowej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 Uchwała Nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Otorowo I” położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Zawiadomienia i obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń” Szczegóły
Akty prawne 22.10.2019 Zarządzenie Nr V/163/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa ogrodzenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim od strony ul. 29 Listopada” Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 17.10.2019 r. zawiadamiające o wniesionym odwołaniu do wojewody Kujawsko – Pomorskiego od wydanej przez Starostę Bydgoskiego decyzji z dnia 10.09.2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16.10.2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły