Typ Data Tytuł
Artykuł 06.09.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie z dnia 3.09.2019 r. Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Zawiadomienia o przedłużeniu terminu z dnia 3.09.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 06.09.2019 Uchwała Nr X/78/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2026 Szczegóły
Akty prawne 06.09.2019 Uchwała Nr X/77/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.09.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Marzenny Kuczkowskiej, w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Zarządzenie Nr V/139/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/157/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Protokół z X sesji Rady Miejskiej z dnia 30.08.2019 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/88/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego – Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/87/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Szczegóły