Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/83/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/82/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/81/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/80/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/79/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Zarządzenie Nr V/138/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30.08.2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 Uchwała Nr X/86/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 Uchwała Nr X/85/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo oraz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratek” na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 Uchwała Nr X/84/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim do Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 29.08.2019 r. Szczegóły