Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.08.2019 Zarządzenie Nr V/133/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 Zarządzenie Nr V/117/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczania udzielonych zaliczek Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 Zarządzenie Nr V/109/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 2.08.2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej…. Szczegóły
Akty prawne 02.08.2019 Zarządzenie Nr V/131/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka Szkolna” Szczegóły
Akty prawne 02.08.2019 Zarządzenie Nr V/116/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych z tytułu opłaty skarbowej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 Zarządzenie Nr V/130/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr V/125/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr V/124/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr V/123/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Szczegóły