Typ Data Tytuł
Artykuł 30.04.2019 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Solca Kujawskiego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr VI/51/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Ugory Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wzniesienia Pomnika Strzelca Kurkowego Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10″ Szczegóły
Artykuł 29.04.2019 Protokół z VI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2019 r. wraz z załącznikami Szczegóły