Typ Data Tytuł
Artykuł 13.03.2020 Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 20 marca 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 12.03.2020 Zarządzenie Nr V/50/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zawieszenia działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 11.03.2020 Zarządzenie Nr V/32/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 11.03.2020 Zarządzenie Nr V/155/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 10.03.2020 Zarządzenie Nr V/45/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi polegającej na kompleksowym utrzymaniu terenów zieleni miejskiej w obrębie Gminy Solec Kujawski, w okresie od 17.03.2020 r. do 31.12.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 10.03.2020 Zarządzenie Nr V/47/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na potrzeby wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 10.03.2020 Zarządzenie Nr V/44/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Zarządzenie Nr V/33/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji do zakwalifikowania do brakowania dokumentacji niearchiwalnych w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 Zarządzenie Nr V/176/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 Zarządzenie Nr V/43/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa…. Szczegóły