Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.04.2019 Zarządzenie Nr V/73/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Szczegóły
Akty prawne 15.04.2019 Zarządzenie Nr V/74/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji oraz określenia procedury wykonania losowania publicznego wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 12.04.2019 Zarządzenie Nr V/66/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 12.04.2019 Zarządzenie Nr V/70/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 11.04.2019 Zarządzenie Nr IV/114a/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 17 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.04.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości budżetowej Szczegóły
Akty prawne 08.04.2019 Zarządzenie Nr V/67/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia propozycji nazwy placu położonego przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 08.04.2019 Zarządzenie Nr V/65/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 Zarządzenie Nr V/60/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 Zarządzenie Nr V/58/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Szczegóły