Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.06.2019 Uchwała Nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Solca Kujawskiego za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Uchwała Nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Solec Kujawski za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Uchwała Nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Solca Kujawskiego wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 29.05.2019 Zarządzenie Nr V/87/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Akty prawne 28.05.2019 Zarządzenie Nr V/90/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Obwieszczenie zawiadamiające o wydanej decyzji z dnia 16.05.2019 r. znak: GD.ZUZ.5.421.528.2018.JL udzielającą Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych rowów infiltracyjnych…. Szczegóły
Artykuł 24.05.2019 Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zaplanowanej na dzień 31 maja 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2019 Uchwała Nr VII/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody – drzewa z gatunku dąb szypułkowy Szczegóły
Akty prawne 24.05.2019 Uchwała Nr VII/…../19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Szczegóły
Akty prawne 24.05.2019 Uchwała Nr VII/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/342/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Solec Kujawski na lata 2014-2020” Szczegóły