Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 15.03.2019 Rada Miejska w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 15.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 15.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie Szczegóły
Akty prawne 15.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 15.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zaplanowanej na 22 marca 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 15.03.2019 Zarządzenie Nr V/43/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 15.03.2019 Zarządzenie Nr V/51/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia i rozliczenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 15.03.2019 Zarządzenie Nr V/50/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły