Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.10.2018 Zarządzenie Nr IV/129/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przyjęcia Regulaminu bezpłatnego dostępu do Internetu przez sieć Hot Spotów dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 Zarządzenie Nr IV/133/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 Zarządzenie Nr IV/132/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 Zarządzenie Nr IV/134/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 28.09.2018 Zarządzenie Nr IV/131/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 28.09.2018 Zarządzenie Nr IV/130/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 24.09.2018 Uchwała Nr L/401/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 24.09.2018 Uchwała Nr L/402/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Zarządzenie Nr IV/128/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka Szkolna” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Zarządzenie Nr IV/127/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej Szczegóły