Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.01.2019 Zarządzenie Nr V/21/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 Zarządzenie Nr V/25/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.01.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zaprasza do składania ofert na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi – Robotnika Gospodarczego w Wydziale Utrzymania Miasta… Szczegóły
Akty prawne 28.01.2019 Zarządzenie Nr V/20/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 25.01.2019 Zarządzenie Nr V/18/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 Zarządzenie Nr V/17/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:„Budowę odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania „Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego” Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 Zarządzenie Nr V/16/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych i blacharsko-dekarskich w obiektach, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę” Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 Zarządzenie Nr V/15/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Wykonanie i uruchomienie fontanny na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 Zarządzenie Nr V/12/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali i pomieszczeń użytkowych będących własnością Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 Zarządzenie Nr V/11/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły