Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Anny Filipiak – Kierownika sekcji świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych złożone do 31.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Anny Barskiej – Starszego Specjalisty Pracy Socjalnej – Koordynatora złożone do 31.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Rafała Kubiaka – Dyrektora Muzeum Solca złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Magdaleny Rudnej – Plewy – Sekretarza Gminy Solec Kujawski złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Cezarego Balla – Dyrektora Wydziału Utrzymania Miasta złożone do 31.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Hanki Stamm – Dyrektora MGOPS złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 29.05.2020 Zarządzenie Nr V/77/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 Zarządzenie V/81/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Szczegóły
Akty prawne 25.05.2020 Zarządzenie Nr V/80/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie podziału lokalu, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 79/7 Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała Nr XVIII/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024 Szczegóły