Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 27.12.2018 Oświadczenie majątkowe Andrzeja Bąbki złożone w związku z objęciem funkcji Radnego Rady Miejskiej kadencji 2018 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 Zarządzenie Nr V/20/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie utworzenia funduszu premiowego w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 18.12.2018 Zarządzenie Nr V/13/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Miejskich w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Protokół z II sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/24/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania – Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/23/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły