Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.12.2018 Zarządzenie Nr V/9/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zespołu, koordynującego uroczyste obchody świąt państwowych, narodowych i lokalnych na terenie Gminy Solec Kujawski oraz określenia zakresu działania zespołu Szczegóły
Akty prawne 11.12.2018 Zarządzenie Nr V/10/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont murawy boiska wraz z wyposażeniem i instalacją zraszania w ramach zadania pn.: „Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim”. Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Zarządzenie Nr V/7/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Bydgoskiej 23 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania – Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2021 Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyborów organów osiedli i sołectw działających na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia insygniów miasta i gminy w postaci łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej i łańcucha Burmistrza Miasta i Gminy Solca Kujawskiego Szczegóły