Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.06.2018 Zarządzenie Nr IV/76/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia zmian do cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Zarządzenie Nr IV/66/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.05.2018 Burmistrz MiG Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim…. Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 29.05.2018 Uchwała Nr XLIV/361/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 25.05.2018 Zarządzenie Nr IV/74/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 25.05.2018 Zarządzenie Nr IV/72/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych Szczegóły
Akty prawne 25.05.2018 Zarządzenie Nr IV/71/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Zagrożeń i Utrzymania Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły