Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/375/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/374/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/373/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawskisprawie Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 Zarządzenie Nr IV/92/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski – lato 2018 Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 Zarządzenie Nr IV/91/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski – lato 2018 Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Oświadczenie majątkowe Mariusza Zamorowskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Oświadczenie majątkowe Teresy Substyk – Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 Zarządzenie Nr IV/88/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 Zarządzenie Nr IV/87/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły