Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.09.2018 Zarządzenie Nr IV/122/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Oświadczenie majątkowe Alicji Żaguń – Radnej Rady Miejskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Oświadczenie majątkowe Zygmunta Sołtyszewskiego – Radnego Rady Miejskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Oświadczenie majątkowe Teresy Skorek – Radnej Rady Miejskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Oświadczenie majątkowe Jerzego Nowaka – Radnego Rady Miejskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Oświadczenie majątkowe Michała Kuligowskiego – Radnego Rady Miejskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Oświadczenie majątkowe Macieja Kuligowskiego – Radnego Rady Miejskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Oświadczenie majątkowe Beaty Kołoty – Radnej Rady Miejskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Kaczan – Radnej Rady Miejskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Oświadczenie majątkowe Kamilli Jaworskiej – Radnej Rady Miejskiej Szczegóły