Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.01.2018 Zarządzenie Nr IV/8/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.01.2018 Przedłużanie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres Szczegóły
Akty prawne 12.01.2018 Zarządzenie Nr IV/7/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim oraz Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 11.01.2018 Zarządzenie Nr IV/186/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.01.2018 Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 Zarządzenie Nr IV/6/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiego Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Zarządzenie Nr IV/185/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie planu kontroli na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXXVII/318/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Zarządzenie Nr IV/1/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXXVII/317/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły