Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 08.10.2019 Przetarg nieograniczony na rozbudowę oświetlenia drogi gminnej nr 051075C, tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.10.2019 Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego – budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.08.2019 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 mln złotych dla Gminy Solec Kujawski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.06.2019 Przetarg nieograniczony na Zadanie nr 1: „Uruchomienie strefy rekreacyjno-sportowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji i zadanie nr 2: „Uruchomienie strefy rekreacyjno-sportowej przy świetlicy wiejskiej „Jagódka” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.04.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej. Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.03.2019 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadania pn: Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim; Przebudowa i termomodernizacja segmentu C budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.03.2019 Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych polegających na skanalizowaniu rowu melioracyjnego w ul. Szarych Szeregów w Solcu Kujawskim Szczegóły