Azbest

Ogłoszenie Burmistrza MiG Solec Kujawski o planowanej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w okresie od 19 czerwca do 28 lipca 2017 r…

Uchwała Nr XXXI/271/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec Kujawska.

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec Kujawski na lata 2011 – 2032.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec Kujawski na lata 2011-2032″.

 ***

Obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest

Załącznik Nr 1 – informacja o wyrobach zawierających azbest – wzór

Załącznik Nr 2 – ocena stanu wyrobów zawierających azbest – wzór

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian