Burmistrz Solca Kujawskiego o g ł a s z a I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 31 położonego przy ul. Dworcowej 9 wraz z ułamkową częścią gruntu

Na podstawie art. 37, art. 38, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 ze zm.), oraz § 3 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. 2014.1490)

Burmistrz Solca Kujawskiego

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 31 położonego przy ul. Dworcowej 9 wraz z ułamkową częścią gruntu.

    • Nr przetargu -

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian