Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Tartacznej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2840, pow.: 0,0769 ha

Na podstawie art. 37, art. 38, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j.), oraz § 3 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu
i sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
lub własność gminy (Dz.U. 2014.1490)

Burmistrz Solca Kujawskiego

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Tartacznej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2840, o pow.: 0,0769 ha.

    • Nr przetargu -

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian