Burmistrz Solca Kujawskiego, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz. nr ew.: 2766)

Burmistrz Solca Kujawskiego,

stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst  jednolity  Dz.U.2018.2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy ul. 23 Stycznia nr 7,  na okres 21 dni, tj. od dnia 15.07.2019r. do 05.08.2019r., został  wywieszony  wykaz  nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz obejmuje:

Nieruchomość gruntową, położoną w Solcu Kujawskim przy ul. Sowiej, stanowiącą działkę ewidencyjną: nr 2766 o powierzchni  0,1419 ha.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian