Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (nr. ewid. 2220/2 – ul. Tęczowa))

I N F O R M A C J A

Burmistrz Solca Kujawskiego

stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst  jednolity  Dz.U.2018.2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że:

na  tablicy ogłoszeń w Miejskim przy ul. 23 Stycznia nr 7,  na okres 21 dni, tj. od dnia 15.03.2019 r. do 05.04.2019 r., został  wywieszony  wykaz  nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz obejmuje :

Nieruchomość gruntową, położoną w Solcu Kujawskim przy ul. Tęczowej, stanowiącą działkę ewidencyjną: nr 2220/2 o powierzchni  0,2695 ha.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian