Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (nr. ewid. 2837, 2838, 2839, 2840)

 

I N F O R M A C J A

Burmistrz Solca Kujawskiego

stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst  jednolity  Dz.U.2018.2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że:

na  tablicy ogłoszeń w Miejskim przy ul. 23 Stycznia nr 7,  na okres 21 dni, tj. od dnia 13.03.2019 r. do 03.04.2019 r., został  wywieszony  wykaz  nieruchomości gruntowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz obejmuje:

Nieruchomości gruntowe, położone w Solcu Kujawskim przy ul. Tartacznej, stanowiące działki ewidencyjne:

1)  nr 2837 o powierzchni  0,1188 ha.

2)  nr 2838 o powierzchni 0,0777 ha.

3)  nr 2839 o powierzchni 0,0994 ha.

4)  nr 2840 o powierzchni 0,0769 ha.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian