Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała Nr XVIII/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Solec Kujawski bez względu na miejsce zamieszkania Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała Nr XVIII/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała Nr XVIII/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała Nr XVIII/…../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 21.05.2020 Zarządzenie Nr V/79/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2020 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej – Kujawskiej” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2020 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – częsć północna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.05.2020 Oświadczenie majątkowe Teresy Substyk Burmistrza Solca Kujawskiego złożone w dniu 6.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.05.2020 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego RM Barłomieja Czaki złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.05.2020 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2020r., WOO.410.56.2020.KB, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary – Lesna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły