Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 27.07.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na realizację usług trenera aktywności fizycznej w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 24.07.2018 Zarządzenie nr IV/101/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.07.2018 Zarządzenie nr IV/100/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę wyposażenia szkolnego pracowni przedmiotowych (przyrodniczej, matematycznej, TIK, biologicznej, chemicznej i geograficznej) oraz pomocy dydaktycznych do przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego oraz kreatywności dla Szkół Podstawowych nr 1 i 4 oraz Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Akty prawne 13.07.2018 Zarządzenie nr IV/99/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły
Akty prawne 13.07.2018 Zarządzenie NR IV /98 /18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia kalendarza obchodów świąt państwowych i narodowych oraz innych świąt w Solcu Kujawskim w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 Zarządzenie Nr IV/97/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 Zarządzenie Nr IV/96/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzania inwentaryzacji kontrolnej w świetlicy we wsi Przyłubie Szczegóły
Akty prawne 10.07.2018 Zarządzenie IV/93/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 06.07.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim ul. 29 Listopada 10, 86-050 Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Zarządzenie Nr IV/93/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły