Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/379/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/378/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/377/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/376/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/375/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/374/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/373/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawskisprawie Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 Zarządzenie Nr IV/92/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski – lato 2018 Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 Zarządzenie Nr IV/91/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski – lato 2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2018 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zbiornikowej instalacji gazu propanowego składającej się z grupy 6 zbiorników naziemnych o pojemności 6400 l (lub 6700 l), parownika gazu o wydajności odparowania do około 600 kg/h oraz przyłączy dla celów zasilania palników technologicznych suszarni zbóż” Szczegóły