Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.12.2017 Zarządzenie Nr IV/184/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową Szczegóły
Akty prawne 29.12.2017 Zarządzenie Nr IV/182/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzania inwentaryzacji kontrolnej w dniu 29 grudnia 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Zarządzenie Nr IV/183/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2017 Analiza porealizacyjna – ubojnia drobiu P.D. „DROBEX” Sp. z o.o. Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 Zarządzenie Nr IV/177/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Studium Wykonalności oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia z opcją sporządzania Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo – Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 Zarządzenie Nr IV/173/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Kompleksowe wykonanie obsługi bankowej miasta i gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy Szczegóły