Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.09.2017 Zarządzenie Nr IV/123/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.08.2017 Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na rowie 3 zastawek piętrzących wodę, wraz z umocnieniem brzegów rowu Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 Zarządzenie Nr IV/122/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim wraz z jego przebudową na potrzeby szkoły muzycznej” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.08.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. cmentarnictwa, miejsc pamięci narodowej i targowiska” w Wydziale Administracji… Szczegóły
Akty prawne 30.08.2017 Zarządzenie Nr IV/121/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 25.08.2017 Zarządzenie Nr IV/120/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 25.08.2017 Zarządzenie Nr IV/119/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej Szczegóły
Akty prawne 25.08.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 25.08.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Szczegóły
Akty prawne 25.08.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” Szczegóły