Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.12.2017 Zarządzenie Nr IV/178/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu na rowie: 4 drewnianych zastawek piętrzących wodę…” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.12.2017 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku hali na potrzeby prowadzenia pralni wodnej wraz z infrastrukturą techniczną” Szczegóły
Akty prawne 12.12.2017 Zarządzenie Nr IV/176/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2017 Informacja o odstąpieniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2032″ Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2017 Projekt „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2032″ Szczegóły
Akty prawne 08.12.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 08.12.2017 Uchwała Rada Miejska w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 08.12.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 08.12.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły