Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim, w skład którego wchodziły jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 1 im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim i dotychczasowe Gimnazjum Publiczne nr 1 w Solcu Kujawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2017 Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu na rowie 3 drewnianych zastawek piętrzących wodę (…)” Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 Zarządzenie Nr IV/144/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.10.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Jana Gapskiego – Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2017 Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku ze złoża WYPALENISKA I” Szczegóły
Akty prawne 17.10.2017 Zarządzenie Nr IV/140/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia dnia 17 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy Szczegóły