Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2018 Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku biurowo-warsztatowego dla firmy KM Perlit Sp. z o.o. z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną” Szczegóły
Akty prawne 06.03.2018 Uchwała Nr XXXIX/332/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 05.03.2018 Zarządzenie Nr IV/31/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia konkursu na plakat z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „WOLNA POLSKA” i powołania Komisji Konkursowej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.03.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.03.2018 Zarządzenie Nr IV/32/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.03.2018 Zarządzenie Nr IV/30/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 01.03.2018 Zarządzenie Nr IV/28/18 Burmistrza MiG w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w segmencie A budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12″ Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 Uchwała Nr XXXIX/333/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.02.2018 Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 Uchwała Nr XXXIX/338/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto i Gmina Solec Kujawski jest organem rejestrującym Szczegóły