Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.03.2017 Zarządzenie Nr IV/22/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.03.2017 Zarządzenie Nr IV/21/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 01.03.2017 Zarządzenie Nr IV/19/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.03.2017 Zarządzenie Nr IV/18/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.02.2017 Uzasadnienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XXIV/222/17 z dnia 24 lutego 2017r. – art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.02.2017 Podsumowanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XXIV/222/17 z dnia 24 lutego 2017r. – art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.02.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/137/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Szczegóły