Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.07.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 Zarządzenie Nr IV/102/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „montażu lakierni wyrobów gotowych” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu na rowie 3 drewnianych zastawek piętrzących wodę…” Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 Zarządzenie Nr IV/95/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Szczegóły
Akty prawne 07.07.2017 Zarządzenie Nr IV/101/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 07.07.2017 Zarządzenie Nr IV/100/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 06.07.2017 Zarządzenie Nr IV/89/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły