Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.01.2018 Zarządzenie Nr IV/6/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiego Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Zarządzenie Nr IV/185/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie planu kontroli na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXXVII/318/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Zarządzenie Nr IV/1/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXXVII/317/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie Nr IV/4/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie Nr IV/3/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowani ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie Nr IV/2/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.12.2017 Uchwała Nr XXXVII/320/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.12.2017 Uchwała Nr XXXVII/319/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły