Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „budowa parkingu- bazy technicznej dla ZGK Sp. z.o.o. w Solcu Kujawskim Szczegóły
Przetargi 11.05.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Kujawskiej i Tartacznej nr ew. 2845/8, o pow. 0,0899 ha. Szczegóły
Przetargi 11.05.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Kujawskiej i Tartacznej nr ew. 2845/7, o pow. 0,0754 ha. Szczegóły
Przetargi 11.05.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Kujawskiej i Tartacznej nr ew. 2845/6, o pow. 0,0946 ha. Szczegóły
Przetargi 11.05.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Kujawskiej i Tartacznej nr ew. 2845/4, o pow. 0,0931 ha. Szczegóły
Przetargi 11.05.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Kujawskiej i Tartacznej nr ew. 2845/2, o pow. 0,0866 ha. Szczegóły
Przetargi 11.05.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Kujawskiej i Tartacznej nr ew. 2845/1, o pow. 0,998 ha. Szczegóły
Akty prawne 05.05.2020 Zarządzenie Nr V/75/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zniesienia czasowego zakazu prowadzenia sprzedaży na placach targowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 24.04.2020 Zarządzenie Nr V/69/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na: „Budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej fi 1000 zlokalizowanej w drogach gminnych nr 050859C oraz 050860C w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 24.04.2020 Zarządzenie Nr V/68/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na: „Budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zlokalizowanej w ul. Długiej w Solcu Kujawskim” Szczegóły