Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/311/17Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/310/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/306/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 15.12.2017 Zarządzenie Nr IV/179/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 15.12.2017 Zarządzenie Nr IV/178/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu na rowie: 4 drewnianych zastawek piętrzących wodę…” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.12.2017 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku hali na potrzeby prowadzenia pralni wodnej wraz z infrastrukturą techniczną” Szczegóły
Akty prawne 12.12.2017 Zarządzenie Nr IV/176/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2017 Informacja o odstąpieniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2032″ Szczegóły